Isover Unirol-Plus

Vhodný pro tepelné a zvukové nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí střešních vestaveb, mezi krokve, kleštiny. Drží samostatně bez dodatečného upevňování mezi prvky krovu. Dále je vhodný pro uložení materiálu ve dvou vrstvách, kdy je při aplikaci tloušťky nad 300 mm tepelné izolace dosažena požadovaná velikost součinitele prostupu tepla i pro nízkoenergetické budovy.

Compare

Hide Show